PROJECTBUREAU RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HOME

 

 

Voorbeelden:

 

EMAIL

 

QUICKSCAN CULUURHISTORIE 

Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling heeft al jarenlang ervaring met het onderzoeken van cultuurhistorie en het vertalen van de resultaten daarvan naar bestemmingsplannen. Om dat op een goede manier te kunnen doen, is er niet alleen kennis van de cultuurhistorie, maar ook van de juridische opzet van bestemmingsplannen nodig.

austerlitz

Wij hebben om te voldoen aan de wettelijke onderzoeksverplichting een methode ontwikkeld, de quickscan cultuurhistorie, waarmee op snelle en doeltreffende wijze inzicht kan worden verkregen van de in een plangebied aanwezige waarden. Het gaat daarbij om waarden op het gebied van bouwhistorie, stedenbouwhistorie en landschapsgeschiedenis. Vervolgens worden die waarden "vertaald" in regels van het bestemmingsplan.  

quick-scan

Gouverneur Hultmanstraat 2 

5224 CJ  's-Hertogenbosch 

The Netherlands 

+31 651 46 11 15