PROJECTBUREAU RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HOME

 


 
EMAIL

 

STERK WATER
ontwikkelingsvisie voor het varen in de gemeente 's-Hertogenbosch 

In opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch is door Jos Cuijpers (in samenwerking met Croonen Adviseurs) een nieuwe visie opgesteld op het varen in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Deze visie is op 9 oktober 2012 door het college van burgemeester en wethouders aanvaard. De visie is gebaseerd op een onderzoek, dat uitwees, dat het aantal bezoekers van de rondvaart op de Binnendieze terug dreigt te lopen. Nieuwe routes en het weer openleggen van takken van de Binnendieze die in het verleden zijn gedempt, kunnen het vaartoerisme een nieuwe impuls geven. Verder is het gewenst meer kaartverkooppunten en nieuwe, verbeterde opstappunten te realiseren. Ook zou het beter verbinden van de hogere en de lagere waterstromen, die nu nog gescheiden zijn, veel mogelijkheden bieden.

denbosch-3

De visie "Sterk Water"bevat vele ideeŽn voor de verbetering van de toeristische infrastructuur rondom het varen in 's-Hertogenbosch (afbeelding uit eerder concept)


 


Gouverneur Hultmanstraat 2 

5224 CJ  's-Hertogenbosch 

The Netherlands 

+31 651 46 11 15