PROJECTBUREAU RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HOME

 


 
EMAIL

 

NIEUWS

Een bijzondere water- en landschapsstructuur bij Sint-Oedenrode

In de gemeente Sint-Oedenrode heeft in het verleden een opmerkelijke historische landschapsstructuur gelegen, waarvan gedeelten nog herkenbaar zijn. De achtergrond van deze structuur is nog niet geheel duidelijk. Harry van Kuijk, inwoners van Sint-Oedenrode, heeft in zijn publicatie "Landweer in Sint-Oedenrode, aangelegd in de 13e eeuw?" gewezen op deze bijzondere historische structuur, die eertijds bestond uit een wallenstelsel en waterbouwkundige werken, zoals een sluisje en afwateringssloten. Op de kadastrale minuutplans uit 1832 zijn grote delen van de structuur nog herkenbaar. Haary van Kuijk vermoedde dat het wallenstelsel een landweer was. Tot nu toe zijn er echter geen archivalische of archeologische bewijzen voor deze stelling gevonden. Delen van de structuur (zoals het Sijlke [sluisje] in den Hapert, als grenspunt van de Vrijheid Rode al in 1342 genoemd) moeten uit de middeleeuwen dateren en hebben tot ver in de negentiende eeuw bestaan. De wallenstructuur omringt globaal een gemeenschappelijk bos- en weidegebied, dat eveneens al in de middeleeuwen genoemd wordt, de zogenaamde Groene Gemeinte, maar de relatie ermee is niet geheel duidelijk.

Binnenkort gaat een team van deskundigen, waaronder Cuijpers Advies en plaatselijke bewoners aan de slag om de historische achtergronden van het stelsel te achterhalen en om de gemeente Sint-Oedenrode en het waterschap De Dommel te adviseren over mogelijk hergebruik van dit bijzondere historische waterfenomeen.


Gouverneur Hultmanstraat 2 

5224 CJ  's-Hertogenbosch 

The Netherlands 

+31 651 46 11 15