PROJECTBUREAU RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HOME

 


 
EMAIL

 

NIEUWS

CUIJPERS ADVIES DOET ONDERZOEK IN VALKENBURG

Palanka-1

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft adviesbureau "Cuijpers Advies" de opdracht gegeven om de mogelijkheden van het gebied rondom hotel Palanka aan het Walramplein te bestuderen. Eigenaar Plett heeft bij de gemeente ge´nformeerd naar de toekomstplannen voor het terrein waarop het hotel, snookercentrum en de voormalige kerk staan.
"Het is een vrij groot terrein waarop de gebouwen staan. Het College wil daarover een visie ontwikkelen", aldus wethouder Charles van Melsen (AB).
(TV Valkenburg,  26 01 2012).

Ter plaatse van het huidige hotel Palanka heeft in de middeleeuwen een hoektoren van de stadsmuur gestaan. Mogelijk zijn er resten daarvan in het huidige hotel opgenomen. Het onderzoek is erop gericht de aanwezige cultuurhistorische waarden te verwerken in de ruimtelijke planvorming. 


Gouverneur Hultmanstraat 2 

5224 CJ  's-Hertogenbosch 

The Netherlands 

+31 651 46 11 15