PROJECTBUREAU RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HOME

 


 
EMAIL

 

NIEUWS

CUIJPERS ADVIES DOET CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK IN HOUTEN

De gemeente Houten heeft Cuijpers Advies opdracht gegeven om een cultuurhistorisch onderzoek in te stellen in diverse bestemmingsplangebieden. De opdracht komt voort uit de wettelijke verplichting die sinds 1 januari 2012 geldt om bij de voorbereiding van bestemmingsplannen de cultuurhistorie te betrekken. Cuijpers Advies zal de diverse bestemmingsplangebieden inventariseren op het gebied van archeologie, historische geografie, historische stedenbouw en historische bouwkunst. Naar aanleiding van de onderzoeken zal worden geadviseerd over de wijze van opname in het bestemmingsplan.

houten-1Gouverneur Hultmanstraat 2 

5224 CJ  's-Hertogenbosch 

The Netherlands 

+31 651 46 11 15