CUIJPERS ADVIES/PROJECTBUREAU RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HOME

 


 

Erfgoed voorbeelden:

QUICKSCAN CULTUURHISTORIE

CULTUURHISTORIE en BESTEMMINGSPLANNEN

ERFGOEDPLANNING

MONUMENTEN VAN WATERSTAAT

GEULOEVERS, VALKENBURG

AGRARISCH ERFGOED HET GROENE WOUD

STERK WATER, 's-Hertogenbosch
Museaal en toeristisch kwartier, Ronse (B)

PUBLICATIES


EMAIL

 

ERFGOED

Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling is een van de prominente bureaus in Nederland op het gebied van erfgoed. Vele projecten op dat gebied zijn uitgevoerd, waaronder erfgoedplannen, restauratieplannen, beeldkwaliteitsplannen en vele andere studies en beleidsplannen. Ook heeft het bureau vele boeken en publicaties doen verschijnen over dit onderwerp. Verder zijn er allerlei ruimtelijke plannenwaarin de cultuurhistorie een belangrijke rol speelt, zoals structuurvisies, inrichtingsplannen en  bestemmingsplannen, waaronder die voor beschermde stadsgezichten.  

DIENSTEN

Wij begeleiden veranderingsprocessen in gebieden met cultuurhistorische waarden. Wij managen processen en projecten, formuleren ambities en vertalen die naar de praktijk. 

Project- en procesmanagement van erfgoedprojecten

Cuijpers Advies/Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling is goed in project- en procesmanagement van projecten waar erfgoed een rol speelt. Uw project is bij ons in goede handen. Wij zorgen voor een goede balans tussen voortgang en draagvlak. Als senior adviseurs kunnen wij goed uit de voeten in strategische projecten met een bestuurlijke dimensie. Wij kunnen leiding geven aan de uitvoering van uw project,  sturen de projectorganisatie aan of ondersteunen bestuurders in hun besluitvorming. 

Ontwerpen van strategische concepten 

Cuijpers Advies/Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling ontwikkelt strategische en creatieve concepten die het (ruimtelijk) streefbeeld laten zien. Daarbij brengen wij de complexiteit van verschillende schaalniveaus en uiteenlopende belangen terug tot de essentie. We formuleren langetermijnambities waar de betrokken partijen iets bij te winnen hebben. Vertrekpunt is altijd de kracht en identiteit van een gebied. Zo kunnen we uitdagende en vernieuwende concepten ontwikkelen die tegelijk vertrouwd aanvoelen. 

Opstellen van operationele plannen

Langetermijnvisies zijn nodig, maar je hebt er pas wat aan, als ze vertaald kunnen worden in praktische, operationele plannen. Wij stellen ruimtelijke kaders, beeldkwaliteitsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, bestemmingsplannen, uitvoeringsprogramma's etc. op, al naar gelang de specifieke opgave en uw wensen.

Gouverneur Hultmanstraat 2 

5224 CJ  's-Hertogenbosch 

The Netherlands 

+31 651 46 11 15