PROJECTBUREAU RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HOME

 

 

Voorbeelden:

QUICKSCAN CULTUURHISTORIE

BESCHERMD STADSGEZICHT RAVENSTEIN

PARAPLUPLAN ARCHEOLOGIE HOUTEN 

EMAIL

 

CULUURHISTORIE EN BESTEMMINGSPLANNEN

Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling heeft al jarenlang ervaring met het onderzoeken van cultuurhistorie en het vertalen van de resultaten daarvan naar bestemmingsplannen. Om dat op een goede manier te kunnen doen, is er immers niet alleen kennis van de cultuurhistorie, maar ook van de juridische opzet van bestemmingsplannen nodig.

Wij hebben om te voldoen aan de wettelijke onderzoeksverplichting een methode ontwikkeld, de quickscan cultuurhistorie, waarmee op snelle en doeltreffende wijze inzicht kan worden verkregen van de in een plangebied aanwezige waarden. En waarmee vervolgens die waarden "vertaald" worden in regels van het bestemmingsplan.  

foto-wijkbijd

Gouverneur Hultmanstraat 2 

5224 CJ  's-Hertogenbosch 

The Netherlands 

+31 651 46 11 15